KNX är ett system för styrning av hem- eller fastighetsautomation. KNX i egna hem används för styrning av belysning, värme, kyla och larm mm.

KNX gör att elinstallationen är mycket flexibel, man kan tex ändra vilken tryckknapp som styr vilken belysningspunkt  utan att koppla om någonting. Man programmerar om systemet i stället. Belysningspunkten kan också ingå i olika scenarium typ ”allt av”, ”allt på”, ”kväll ljust” och ”kväll mörkt”. Det här gör att det är väldigt lätt att skapa olika grundbelysningar.

Man kan också styra det här från större paneler, eller från smartphons som Android eller Iphone.

Jag har projekterat, programmerat och installerat KNX i tre hus.

Om du vill läsa mer om KNX klicka här.